βλιαρόν

βλιαρόν· ἀβλεβές, Hsch.: βλιαρόν· λαῦρον, EM201.41. [full] βλιβρόν· λαγ<α>ρόν, Hsch. [full] βλίδες· ψεκάδες, Id. [full] βλίζω,
A = βλίττω, Id. s.v. βλεῖ, cf. EM200.33. [full] βλιηχῶδες· βλιχανωδες (βλιχῶνες cod.), Hsch. [full] βλίκανος, , = βάτραχος, Hsch., EM201.42:—also [full] βλίχας, Hsch.: [full] βλίκαρος, Suid. [full] βλικάς or [full] βλίκας, fig-leaf, Hsch., EM201.41.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.